OFFC BA28PRI40

Odlišný typ projektu, pri ktorom išlo o maximálne využitie potenciálu jednej spoločnej kancelárie.
V ďalšej fáze projektu sme sa s klientom pozreli na zariadenie relaxačnej miestnosti v nových priestoroch firmy.